Selv-træning i VR mastoidektomi

Logbog

I logbogen bedes du for hver procedure registrere hvor lang tid du har brugt og hvilke hjælpemidler/muligheder du har brugt. Du kan enten printe og udfylde pdf’en eller for hver procedure udfylde en elektronisk logbog.

   > Logbog (elektronisk, google forms)

   > Logbog (pdf)

Vejledning/guide

Simulatoren har indbygget en step-by-step guide til proceduren som du finder i hø. side. Du har også mulighed for at slå tutor-funktionen til som med grønt markerer det volumen du skal bore væk. Derudover findes der følgende supplerende materiale:

   > Dissektionsguide - mastoidektomi (pdf)

   > Dissektionsguide - komplet (pdf)

Online videoer som dele af proceduren og som også er gode som støtte til selv-vurdering:

   > Komplet gennemgang (6 min)
   > Kort gennemgang (1 min)
   > 0 - Teknik (1 min)
   > 1 - Antrum (1 min)
   > 2 - Tegmen (0.5 min)
   > 3 - Sinodurale vinkel (0.5 min)
   > 4 - Sinus sigmoideus (0.5 min)
   > 5 - Mastoid tippen (0.5 min)
   > 6 - Bagvæggen (0.7 min)
   > 7 - Posterior tympanotomi (0.7 min)

Vurdering af præstation

Struktureret selv-vurdering af slut-produktet efter udboring har vist sig at øge præstationen betydeligt. I den elektroniske logbog er der derfor mulighed for at vurdere den enkelte præstation (gerne mens boringen stadig er åben) evt. på papirskema. Derudover er der mulighed for at indsende virtuelle udboringer til vurdering og feedback).

   > Skema til selv-vurdering (pdf)

   > Oversigt over de forskellige områder til vurdering (jpg)

   >   Indsend simulator fil til vurdering
        Tryk "save" og gem filen på skrivebordet, og e-mail disse filer til
        stevenarild@gmail.com:

   > Tag billeder med din smartphone af udboringen fra 4 forskellige vinkler:
            > Et "oppe fra", hvor man kan se hele udboringen
            > Et af posteriore væg med fokus på den posteriore tympanotomi og antrum
            > Et af den sino-durale vinkel
            > Et af mastoidtippen
    Skriv simulationsnummeret sv.t. din logbog og e-mail dette og billederne til stevenarild@gmail.com

Hjælp

Du er altid velkommen til at kontakte Steven på stevenarild@gmail.com hvis du støder på problemer. Desuden er der lidt hjælp til selvhjælp i dissektionsguidens første del:

   > Guide til opsætning og brug af Visible Ear Simulator (pdf)

Placeringer

Simulatoren er placeret på de fleste afdelinger. Kontakt din uddannelsesansvarlige overlæge hvis du ikke kan finde simulatoren på din afdeling eller skriv til stevenarild@gmail.com hvis der er forkerte informationer i nedenstående.

   > Rigshospitalet
        Simulationscenter Rigshospitalet, CAMES, 1. sal i Teilumbygningen (op ad spiraltrappen). Du kan træne i simulationscenteret fra 8-20 mandag til torsdag. Det kræver dog at du har booket på forhånd på Kursusportalen (. Du får en introduktion til simulatoren ved studentergruppen.
        Otopatologisk laboratorium, 2072, lidt nede af amublatoriegangen (den dør hvor der er et skilt omkring laser). Den almindelige nøgle til afdelingen virker til døren og simulatoren står på et af skrivebordene lige fremme. Du tænder bare computeren og så burde det køre - tjek evt. at stikket på den haptiske enhed sidder i inden du tænder computeren. Husk også at tænde mus og tastatur..

   > Gentofte Hospital
        Ph.d. kontoret (opgang 7, 3. sal, 1. dør på hø. hånd, "Klinikledelsen/Ph.d.-studerende). Den almindelige Gentofte nøgle virker til døren og du tænder blot computeren.

   > Køge Sygehus
        [Mangler detaljer omkring placeringen].

   > OUH
        Simulatoren står i konferencerummet.

   > Aalborg
        Simulatoren står i et rum i kælderen. Kontakt Dan Dupont.

   > Holstebro
        Simulatoren står i konferencerummet.

   > Vejle
        [Mangler detaljer omkring placeringen].

   > Sønderborg
        [Mangler detaljer omkring placeringen].

   > Aarhus
        Har aktuelt ingen simulator.

   > Hillerød
        Har så vidt vides ingen simulator. Træning på Simulationcenter Rigshospitalet, ØNH RH/Gentofte kan arrangeres. Alternativt hjemmelån af en simulator.

   > Esbjerg
        Har så vidt vides ingen simulator. Kontakt stevenarild@gmail.com

Har du brug for at låne en simulator? Vi har enkelte bærbare simulatorer til udlån efter aftale - kontakt stevenarild@gmail.com

Download

Simulatoren kræver en Geomagic Touch haptisk enhed og en Windows PC/laptop med et Geforce GTX grafikkort. De fleste nyere maskiner burde kunne køre version 3.1, men de ældre versioner af simulatoren kan være hurtigere på ældre maskiner. De kan downloades her:

   > Visible Ear Simulator 3.1 (seneste)